RóżaEntropia w termodynamice - funkcja stanu określająca kierunek przebiegu procesów samorzutnych w odosobnionym układzie termodynamicznym. Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, jeżeli izolowany układ przechodzi spontanicznie od jednego stanu równowagi do drugiego, jego entropia nigdy nie maleje - każdy układ zamknięty dąży do równowagi, w której entropia osiąga maksimum.

Linia

PiórkoEntropia w teorii informacji - miara niepewności związana z poszczególnymi realizacjami zmiennej losowej. Oznacza średnią ilość informacji, przypadającą na pojedynczy znak przekazu.